ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Az általános szerződési feltételek tartalma

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjednek a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakra (fő- és aldomainekre), valamint a weboldalon feltüntetett Termékek (lsd. lent) értékesítésére (a továbbiakban: „Értékesítés”).

1. Szolgáltató adatai

Neve: Nordeco Kft.
Székhelye: 1136 Budapest, Pannónia utca 33.
Cégjegyzékszáma: 01-09-865847
Adószáma: 13643396-2-41

Webáruház fantázianeve: Vintage Decor
Üzletének neve, címe: patina mood 1136 Budapest, Pannónia utca 33.

Nyitvatartási idő:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 11:00-19:00
Szerda: 11:00-19:00
Csütörtök: 11:00-19:00
Péntek: 11:00-19:00
Szombat: 11:00-15:00
Vasárnap: ZÁRVA
Ünnepnapokon: ZÁRVA

Elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: hello@vintagedecor.hu
Telefonszáma: +36 70 625 9092
A szerződés nyelve: magyar.
A tárhelyszolgáltató neve, címe: Dotroll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

2. Jelen ÁSZF tárgya a Felhasználó által a regisztrációt követően a Szolgáltató részére elektronikus formában eljuttatott megrendelésben pontosan meghatározott darabszámú, a Szolgáltató által forgalmazott dekorációs és lakberendezési Termék, valamint szolgáltatás (a továbbiakban együttesen: „Termék” vagy „Termékek”)

3. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések Felhasználó általi elfogadásával a Szolgáltató eladja, Felhasználó pedig megvásárolja a Termékeket az itt megállapított feltételekkel.

4. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a felhasználói regisztrációra, illetve a Weboldal használatára. Nem lehet Felhasználó az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be (a továbbiakban: „Felhasználó”).
5. A Weboldalon található Termékek nevét, jellemzőit, illetve a legfontosabb tudnivalókat az egyes Termékeknél a Szolgáltató minden esetben feltünteti. A Weboldalon a Szolgáltató a Termékekhez tartozó adatlapon fotókat is elhelyezhet, azonban az így elhelyezett fotók eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak azzal, hogy a szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ (l) pontja alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

7. A létrejövő szerződések nyelve magyar, és azok nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.
 

II. Felhasználó kötelezettségei

1. A Felhasználó írásban (akár e-mail útján, vagy weboldalon keresztül) adja le megrendelését a Szolgáltató részére.

2. A Termékek rejtett hibái esetén a Felhasználó köteles a tudomására jutást követően azonnal bejelenteni a panaszt Szolgáltatónak.

3. A Felhasználó köteles a Termékek árát a jelen ÁSZF rendelkezései szerint maradéktalanul megfizetni, függetlenül jótállási, szavatossági vagy egyéb a Termékeket érintő panasz igényétől.
 

III. Szolgáltató kötelezettségei

1. Szolgáltató vállalja, hogy megfelelő határidőn belül a Felhasználó részére visszaigazolja a Termék megrendelését, majd – Felhasználó választása szerint – leszállítja (leszállíttatja) a megrendelt Terméket a megrendelésben a Felhasználó által elfogadott szállítási feltételeknek megfelelően, vagy lehetőséget biztosít Felhasználó számára a Termék(ek) átvételére Szolgáltató székhelyén a nyitvatartási idő alatt. A Szolgáltató a Termék árának maradéktalan kifizetésével eladja a Terméket a Felhasználónak, a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

2. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül vagy más a Felek között egyeztetett és írásban rögzített határidőn belül teljesíti a megrendelést.

3. Nem személyes átvétel esetén a Szolgáltató leszállítja (leszállíttatja) a Terméket a Felhasználónak, a Felhasználó által a rendelésben megadott magyarországi címre, ahol a Termék átadásra kerül a Felhasználó (illetve a Felhasználó által a rendelésben név szerint megjelölt személy) részére.

4. A Szolgáltató ellátja a Felhasználót használati utasításokkal, ismertetőkkel és egyéb releváns információval és dokumentumokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Felhasználó teljesíteni tudja a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit.

5. A Szolgáltató a részére biztosított beszerzési források elérhetősége esetén biztosítja Felhasználó számára a Termékeket vagy azok helyett a jelen ÁSZF rendelkezései szerint más Termékeket.
 

IV. A Termék(ek) megrendelésének folyamata

1. A Termék megrendeléséhez a Felhasználónak a Szolgáltató Weboldalán előzetesen a Weboldalon feltüntetett és a valóságnak megfelelő adatainak hiánytalan kitöltésével regisztrálnia kell. A regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével, valamint az ÁSZF elfogadásával történik. A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást (termékek kosárba helyezését), azonban a megrendelés elküldése előtt a regisztrációt fent leírtak szerint el kell végeznie.

2. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok, információk Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A megrendelés során a Felhasználónak el kell fogadnia a rendelés leadásakor hatályos ÁSZF-et a megfelelő mezőre kattintva. Az egyes szerződések létrejöttének további lényeges előfeltétele a Szolgáltató jelen ÁSZF-jének elfogadása, amely hatállyal bír minden Felhasználóra.

3. A Termék megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megrendelői e-mail címre való megküldésével jön létre (a továbbiakban: „Visszaigazolás”). A Felhasználó a visszaigazoló e-mailben minden megrendelésekor automatikusan kap egy egyedi azonosító kódot, amely alapján a Felhasználó személye és a rendelés a Szolgáltató részéről beazonosíthatóvá, illetve visszakereshetővé válik. Amennyiben a Szolgáltató részéről a visszaigazolás nem érkezik meg a rendelés leadásától számított 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4. A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltató hírleveleire feliratkozni a regisztráció közben, illetve a Weboldalon található, hírlevél feliratkozási mezőre kattintva a teljes neve és e-mail elérhetősége megadásával. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, de a feliratkozáshoz való hozzájárulás érvényességének a feltétele, hogy az a Felhasználótól származzon. A feliratkozás feljogosítja a Szolgáltatót, hogy ezt követően rendszeresen hírleveleket küldjön a Felhasználó részére email útján, a hírlevélről való leiratkozásig.
 

V. Vételár, fizetési feltételek

1. A magyar nyelvű Weboldalon az egyes Termékek leírásánál az adott Termék ára („Vételár”) magyar forintban megadva, bruttó árként kerül feltüntetésre.

2. A leszállított Termékek Vételára a Szolgáltató ajánlatában, majd a Visszaigazolásban is pontosan előre meghatározott, a szállított Termékek mennyiségének és típusának megfelelően rögzített ár.

3. Felhasználó a Szolgáltatónak az átadás/átvétel előtt a Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10701324-69777349-51100005 számú bankszámlájára való átutalással, vagy a webáruházban történő megrendeléskor online bankkártyás fizetéssel, vagy legkésőbb a Termékek átvételekor utánvétel fizetéssel, valamint a Szolgáltató székhelyén történő személyes átvétel esetében a helyszínen készpénzben köteles a teljes vételárat késedelem nélkül egy összegben megfizetni.

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki és küld meg a regisztrált vásárlói e-mail címre, amely számlakibocsátás és fizetés forintban történik.

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden banki költséget és kifizetést, amely az átutalással vagy utánvételes fizetéssel kapcsolatban keletkezik a Felhasználót terheli.

V.1. Fizetési módok

1. Készpénz: személyes átvétel esetén üzletünkben - költségmentes.

2. Online bankkártyás fizetés: HAMAROSAN, jelenleg nem elérhető.

a rendelés lezárásakor vagy személyes átvétel esetén bemutatótermünkben. - Költségmentes.

Barion fizetés

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013

3. Utánvét: házhozszállítás esetén a termék (esetleges szállítási és utánvétkezelési díjakkal növelt) ellenértéke a futárnak is fizethető készpénzben.

Az utánvétkezelés díja minden esetben egységesen 450 Ft, amely a rendelés végösszegéhez hozzáadódik abban az esetben is, ha a szállítás díját szolgáltató átvállalta.

VI. Szállítás

1. Amennyiben Felhasználó kifejezett igényét fejezi ki, és erre Szolgáltató lehetőséget biztosít, úgy Szolgáltató a Termékeket a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint kiszállítja Felhasználónak, amelyet a Felhasználó által előre megfizetett fix díj ellenében futárszolgálat igénybevételével végez. Így Szolgáltató a szállítás körülményeire, pontos időpontjára nincs befolyással, következésképpen ezek kapcsán semmilyen tekintetben nem tehető felelőssé. Ebben az esetben Szolgáltató illetve a megbízott szállító vállalkozás előre közli a szállítás várható időpontját.

A házhozszállítás díja a rendelt termékek súlyától és méretétől függetlenül, annak értéke alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint:

Rendelt áru értéke: Szállítási díj:
0-5.000 Ft-ig 1.190 Ft
5.001-10.000 Ft-ig 1.090 Ft
10.001-20.000 Ft-ig 990 Ft
20.001-30.000 Ft-ig 890 Ft
30.000 Ft felett díjmentes

2. Amennyiben a Felhasználó módosítást kíván eszközölni a szállítás tekintetében, azt megfelelő időben kell megtennie annak érdekében, hogy Szolgáltató fennakadás nélkül megszervezhesse a kiszállítást. A szállítási cím külön költség felszámítása nélkül legkésőbb a szállítást megelőző 2 nappal módosítható.

3. Az adásvétel egyéb részleteinek módosításához a Felek által kölcsönösen elfogadott írásos megállapodás szükséges, amelyet a Felek a jelen ÁSZF-fel egységes szerkezetbe foglalva fogadnak el.

4. A Szolgáltató kiállított szállítólevéllel, számlával vagy egyéb kísérő okmánnyal továbbítja a Termékeket a Felhasználó számára.

VII. Felhasználó elállási joga

1. A Weboldalon megrendelt Termékekre vonatkozó szerződéstől a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződés megkötésétől a Termék átvételéig bármikor, illetve a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat. Amennyiben eddig az időpontig a fentiek szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatótól a megrendelésre vonatkozó visszaigazolást nem kapott, elállási jogát a visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja.

2. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználót az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó nyilatkozatát a Weboldalon szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt a Szolgáltató elektronikus levelezési címére megküldi. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

4. Elállás esetén a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles az elállással érintett Terméket a Szolgáltató részére, annak jelen ÁSZF-ben feltüntetett székhelyére eredeti (eladási) állapotban visszajuttatni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezen felül egyéb költség nem terheli.

5. A Szolgáltató köteles a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni, ideértve a szállítási és kezelési költséget is. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vételár visszafizetését, amíg a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó a Terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a Szolgáltató részére a sértetlen Terméket visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

6. A Szolgáltató követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató oldószermentes festékeket és lakberendezési tárgyakat értékesít, ez a használat praktikusan a mindennapi használatot jelenti, de a Terméken a használat nem hagyhat maradandó külső, vagy anyagszerkezeti nyomot, sem nem igényelhet a Szolgáltató részéről különösebb tisztítást vagy hasonló cselekményt a Termékek újbóli értékesítése érdekében.

VIII. Jótállás és szavatosság

1. Jótállás: A Szolgáltató a Termékekre szerződéses jótállást vállalhat vagy a Termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kötelező jótállás vonatkozhat.

2. A Szolgáltató csak a törvény szerint vállalt kötelező jótállást vállalja, annak mindenkori minimum tartamában.

3. A jótállás részletes feltételeit az adott Termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza.

4. A Szolgáltató jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a Termék Felhasználónak történő átadása) után keletkezett.

5. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

7. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a Termék Felhasználó részére történő átadásával kezdődik. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

8. A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetők. Jótállási jegy hiányában a jótállási igények érvényesítésének feltétele, hogy a Szolgáltató elmulasztotta a jótállási jegy Felhasználó részére történő átadását, de a Felhasználó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

9. Kellékszavatosság: Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

10. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

11. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

12. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13. Termékszavatosság: a Termékek hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó a hibás Termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint Termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

14. Termékszavatossági igényét Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát Felhasználó elveszíti.

15. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

16. A Termékszavatosság körében a fogyasztó azt követelheti, hogy a gyártó (vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltató) (i) a Termék hibáját javítsa ki, vagy (ii) – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki.

17. Csere esetén a kicserélt Termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

18. A Felhasználó Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját Termékszavatossági igény esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

19. A gyártó kizárólag akkor mentesül a Termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

   (a)  a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

   (b)  a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

   (c)  a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

20. A Felhasználó a jótállási és szavatossági igényeit a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a Szolgáltatóval (vagy Termékszavatosság esetében a gyártóval, ha igényét a Felhasználó vele szemben kívánja érvényesíteni) közölni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

21. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

IX. Felelősség

1. A Weboldal használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó saját vagy más felhasználó magatartásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Ahogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatvesztésből vagy a Weboldal illegális feltöréséből, adatlopásból, adathalászásból eredő károkért sem. Erre vonatkozóan a Szolgáltató semmilyen reklamációt nem fogad el.

2. A Szolgáltató a Weboldal biztonságos működése/használata érdekében feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai ismereteket. Ezen ismeretek hiányából adódóan a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség akkor sem, ha bármilyen működési hiba merül fel az internetes hálózatban – informatikai, távközlési (internet) szolgáltatóknak felróhatóan –, mely megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését, illetve az Értékesítést.

4. A Szolgáltató vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szabályzatból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány, sztrájk, stb. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szabályzatból fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szabályzatban vállaltak felfüggesztődnek. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, a Szolgáltató irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:

   - a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
   - az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
   - az információtovábbítás késedelméből adódó,
   - vírusok által okozott,
   - szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
   - vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

5. A regisztrációkor közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget szintén nem vállal. Ugyanígy a Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét, amennyiben a Felhasználó a fentiekben szabályozott korhatár elérése nélkül veszi igénybe a szolgáltatást.

X. Weboldal használata

1. A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható.

2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt a Szolgáltató szabályzataiban meghatározott módon és a jogszabályok betartása mellett használja. A Felhasználó köteles a Weboldal működését a Weboldalon található magyarázatok elolvasása mellett megismerni, illetve a Weboldal működéséről kellő gondosság mellett tájékozódni.

3. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatót, mint üzleti partnerét megjeleníteni, esetleges lógóját, arculatát felhasználni. Köteles kerülni annak látszatát is, hogy a Szolgáltató és közötte üzleti partneri viszony áll fenn.

4. A Felhasználó nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. A Felhasználó semmilyen módon nem keltheti magatartásával azt a látszatot, hogy a Szolgáltató vagy Partnerei nevében tesz ajánlatot.

5. Abban az esetben, ha a Felhasználó weboldalt üzemeltet és a honlapjára bármilyen formában fel kívánja hívni a figyelmet, vagy ott a Szolgáltatóra vonatkozó megjelenést kíván elhelyezni (akár képi, akár írásbeli), akkor ehhez köteles a Szolgáltató írásos hozzájárulását kérni. Ennek hiányában a Szolgáltató megjelenítésére semmilyen formában nem jogosult.

6. A Szolgáltató megtilthatja a Felhasználó számára a Weboldal használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működését, különösen, ha a Felhasználó tevékenysége:

   - a részére nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre;
   - a szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe Felhasználók számítógépén, vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele kapcsán használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérletet tesz;
   - Szolgáltató szerverén tárolt állományok, adatok engedély nélküli megváltoztatását eredményezi, vagy erre irányuló kísérletet tesz.

7. A Szolgáltató a Weboldal biztonságos működése és a jelen fejezet pontjaiban leírtak betartása, illetve adott esetben elkerülése érdekében jogosult a Weboldal teljes körű ellenőrzésére.

8. A Weboldalt a Szolgáltató üzemelteti, aki jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni, vagy eladni.

XI. Kapcsolattartás, Panaszok kezelése

1. A Felhasználó a Szolgáltatóval a hello@vintagepaint.hu e-mail címen, a Szolgáltató a Felhasználóval az általa a regisztrációkor megadott e-mail címen jogosult tartani a kapcsolatot.

2. A Felhasználó kifogásait, panaszait, észrevételeit írásban, a Szolgáltató részére e-mail üzenet útján közölheti, amelyet Szolgáltató köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni illetve megválaszolni és a vizsgálat eredményét/ válaszát a Felhasználóval az általa a regisztrációkor megadott e-mail címére megküldve közölni.

3. A panaszra/kifogásra adott válasznak tartalmaznia kell a Felhasználó panaszára adott érdemi választ, megjelölve az egyéb, következő pontban felsorolt jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

4. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

   - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
   - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
   - Bírósági eljárás kezdeményezése.

XII. Adatkezelési alapok

1. A Felhasználó a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására.

2. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési szabályzat rendelkezik, mely közvetlenül elérhető a Weboldal alján található linkre kattintva.

3. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató rögzítse és a Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevételét követően tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokhoz harmadik személyek számára hozzáférést egyáltalán nem jogosult biztosítani, az adatok rögzítése csak a rendelés visszakereshetőségét szolgálja az esetleges panaszok felmerülésekor.

4. A Felhasználó semmiféle jogosultságot nem szerez a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos tulajdonost illető vagyoni értékű jogára nézve illetve a jelen ÁSZF-ben nem megnevezett bármely jogosultságra az adott tulajdonos kifejezett engedélye nélkül.

XII. Záró rendelkezések

1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi módosított ÁSZF közzétételével veszti hatályát). Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a Szolgáltató a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével köteles a Weboldalon nyilvánosságra hozni és a Felhasználók számára megismerhetővé tenni.

2. A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. január 14. napja

 

Felhasználó nyilatkozata

° Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja az őt főszabály szerint megillető elállási jogot olyan Termék esetében:

   - amely nem előre gyártott;
   - amelyet a Felhasználó kifejezett kérésére állítottak elő;
   - amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
   - amely egészségvédelmi/higiéniai okokból vagy a Termék további értékesítésének kizártsága folytán az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   - festékek esetében a gyári csomagolás megbontását követően, kivéve, ha Felhasználó bizonyítja, hogy a Termék már a felbontást megelőzően hibás volt.

° Felhasználó kifejezetten elismeri, hogy a jelen dokumentum tartalmát megismerte és ezen ismeretek birtokában regisztrált és rendel meg a Termékeket a Weboldalon, továbbá, hogy az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével rendelte meg a Terméke(ke)t a Weboldalon keresztül.